• บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทคโนโลยี

  บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัด


  ติดระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
  บำรุงรักษา บริการ และสอนการใช้งาน
  ประกอบตู้ควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทั่วไป

  บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทคโนโลยี
   
 • บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทคโนโลยี 2

  บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัด


  ติดระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
  บำรุงรักษา บริการ และสอนการใช้งาน
  ประกอบตู้ควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทั่วไป

  บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทคโนโลยี 2
   
 • บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทคโนโลยี 3

  บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัด


  ติดระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
  บำรุงรักษา บริการ และสอนการใช้งาน
  ประกอบตู้ควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทั่วไป

  บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทคโนโลยี 3
   
 • บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทคโนโลยี 4

  บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัด


  ติดระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
  บำรุงรักษา บริการ และสอนการใช้งาน
  ประกอบตู้ควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทั่วไป

  บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทคโนโลยี 4
   
 • บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทคโนโลยี 5

  บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัด


  ติดระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
  บำรุงรักษา บริการ และสอนการใช้งาน
  ประกอบตู้ควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทั่วไป

  บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทคโนโลยี 5
   

PREVENTIVE MAINTENANCE
Preventive maintenance (PM) is the service contract which is provided to the customer monthly, quarterly or annually by expertise technicians to ensure that your fire safety system and devices are maintained in a good-working condition.

EMERGENCY SERVICE
Emergency service is provided to the customer who needs an urgent technical support, or if necessary, attend the site to rectify any problems.

TRAINING
Fire Safety Training will prepare your staff to have a better understanding on fire safety equipment and enabling them to prevent or safely respond to an unpredictable situation.


บริษัท ยู.เอส. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2522 โดยเริ่มต้นจากการทำธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ในลักษณะการซื้อมาขายไป อ่านต่อ 

ลูกค้ามั่นใจในผลิตภัณฑ์ คุณภาพมาตรฐานสินค้าที่บริษัทฯ จำหน่ายและการบริการเฉพาะทาง เช่น ออกแบบการติดตั้ง , การฝึกอบรม , ซ่อมบำรุงรักษา โดยทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 24 ปี

อุปกรณ์ Smoke Detector ที่ได้รับการ Cleaning จากทางบริษัทฯ จะสามารถใช้งานได้เท่า 80% ของอุปกรณ์ใหม่ และจะได้รับการรับประกันสินค้า 1 ปี

เราเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยของ System Sensor , Fire Lite , Notifier แห่งแรกในประเทศไทย ที่มีแผนก “Smoke Detector Cleaning Center”