มอนิเตอร์โมดูล Monitor Module FZM-1 FMM-1 FDM-1

มอนิเตอร์โมดูลควบคุมอุปกรณ์ Input -FZM-1 FMM-1 FMM-101

 • Zone Module / Monitor Module / Mini-Monitor Module
 • โมดูลระบุตำแหน่ง ในระบบ Addressable / Multiplex / Intelligent System
  สำหรับอุปกรณ์ Input เช่น Heat Detector, Smoke Detector, Manual Pull station, Beam Detector
 • FZM-1 (Smoke /Heat /Manual/Beam)
  เป็นโมดูลที่ติดตั้งเพื่อระบุตำแหน่งเครื่องตรวจจับควัน เครื่องตรวจจับความร้อน
  อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ
 • FMM-1 (Smoke /Heat /Manual/Beam)
  เป็นโมดูลที่ติดตั้งเพื่อเพื่อระบุตำแหน่งเครื่องตรวจจับความร้อน อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ
  **ไม่สามารถใช้กับเครื่องตรวจจับด้วยควัน
 • FMM-101 (Manual)
  มินิมอร์นิเตอร์โมดูลติดตั้งเพื่อเพื่อระบุตำแหน่งอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ
 • มาตรฐาน UL List/ FM
Add to Wishlist