เครื่องดับเพลิงประเภทสารเหลวระเหย Non CFC (ถังเขียว)

เครื่องดับเพลิงสีเขียวจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใช้ภายในอาคาร จะสามารถดับไฟได้ทั้ง Class A, Class B และ Class C

Add to Wishlist