เครื่องดับเพลิงประเภทสารเหลวระเหย Non CFC (ถังเขียว)

เครื่องดับเพลิงประเภทสารเหลวระเหย Non CFC (ถังเขียว)

เครื่องดับเพลิงสีเขียวจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใช้ภายในอาคาร จะสามารถดับไฟได้ทั้ง Class A, Class B และ Class C

Add to Wishlist

เครื่องดับเพลิงประเภทสารเหลวระเหย Non CFC (ถังเขียว)
คุณลักษณะ คือ ถังดับเพลิงประเภทสารเหลวระเหย Non CFC หรือเรียกว่าสารสะอาด(Clean Agent Fire Extinguisher) เมื่อก่อนเครื่องดับเพลิงที่บรรจุสารเหลวระเหยจะใช้เป็นสีเหลือง จะบรรจุสารชื่อ Halon 1211 ซึ่งมีประสิทธิภาพในการดับไฟสูง แต่ก็มีข้อเสียที่ร้ายแรงเนื่องจากสาร Halon 1211 เป็นสาร CFC ที่ทำลายชั้นบรรยากาศ ทำให้ถูกระงับการจำหน่ายไป ปัจจุบันจึงถูกแทนที่ด้วยเครื่องดับเพลิง Non CFC ที่มีสีเขียวแทน เครื่องดับเพลิงสีเขียวจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใช้ภายในอาคาร จะสามารถดับไฟได้ทั้ง Class A, Class B และ Class C

สถานที่แนะนำในการติดตั้ง : อาคารสำนักงาน ติดตั้งภายในอาคารที่เป็นอากาศปิด

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.