สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Rack Assembly)

สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Rack Assembly)
Brand: Dixon Powhatan
Manufacture: U.S.A.
มาตรฐาน: UL Listed, FM Approved

ชุดสายฉีดน้ำดับเพลิงแบบพับ “DIXON-POWHATAN” Hose Rack
ขนาด 1.5″ x 100ft.(30m.)

Add to Wishlist