บริการของเรา


แผนบริการ

-
จัดอบรมการติดตั้ง และการตรวจสอบระบบ
-
บริการตรวจสอบและซ่อมระบบ
-
จัดเตรียมอะไหล่ และอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซม
-
จัดเตรียมศูนย์ทำความสะอาด Smoke Detector ที่ได้มาตรฐาน U.L.
   
 
เราเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยของ System Sensor , Fire Lite , Notifier แห่งแรกในประเทศไทย ที่มีแผนก “Smoke Detector Cleaning Center” จากโรงงานผลิต Smoke Detector ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดไว้เพื่อบริการสำหรับลูกค้า
   
 
รับประกัน 1 ปี สำหรับ Smoke Detector ที่ผ่านการล้าง และตรวจสอบคุณภาพโดยมาตรฐาน U.L. แบบเดียวกับโรงงานผู้ผลิต Smoke Detector โดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวขาญ 2 ครั้งต่อปี
   
  เบอร์โทรศัพท์   : 0 – 2641-4100 (อัตโนมัติ)
เบอร์แฟกซ์   : 0 – 2641-4388 , 0-2641-4588